کنیبالیزیشن چیست؟ شناسایی و رفع مشکل

کنیبالیزیشن یا هم نوع خواری وقتی است که صفحات یک سایت با هم به رقابت می‌پردازند و باعث افت رتبه کلمات کلیدی یکدیگر می‌شوند. در این نوشته با نحوه تشخیص همنوع خواری و همچنین نحوه رفع آن آشنا می‌شوید.

دسامبر 8, 2022 · علی مطلق