علاقهٔ زیادی به خوندن مطالب درمورد تکنولوژی‌های روز، بلاکچین و پروژه‌های اپن‌سورس دارم. اگر وقت داشته باشم؛ فیلم و سریال هم می‌بینم.

تکنولوژی‌هایی که استفاده می‌کنم:

HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, JavaScript, TypeScript, NodeJS, ExpressJS, ReactJS, NextJS, Webpack, MySQL, Python, Git, Wordpress, Hugo, Linux